Why stand alone if we can go together?
FMF Leaders
FMF Leaders is de hoofdafdeling van FMF en is voor voorgangers, oudsten en leiders van christelijke organisaties.
meer info
FMF Woman
FMF Woman is voor ondersteuning van de vrouw in de bediening.Women in Ministry,naar Gods plan!
meer info
WELKOM op onze site

FMF is een netwerk voor gemeenteleiders en leiders van christelijke organisaties met als doelstelling onderlinge relatiebouw, vriendschap, erkenning en waardering.

waar staan we voor

Het bouwen van
vriendschapsrelaties
binnen FMF
Eén van de basisprincipes van het christelijke geloof is het aangaan van vriendschapsrelaties.
meer info
Uitganspunten
van Friends for Ministries
Geen denominatie maar fellowship op basis van relatie, vriendschap, erkenning en waardering
meer info