Why stand alone if we can go together?

Uitgangspunten


- Werkend vanuit de vijfvoudige bediening
- Geen denominatie maar fellowship op basis van relatie, vriendschap, erkenning en waardering
- Bouwen en toepassen van Gods patroon in de lokale gemeente
- Samenwerken aan de eenheid binnen het lichaam van Christus
- Herstellen en erkennen van apostolische en profetische bedieningen
- Hulpverlening op basis van acceptatie en toepassing van bijbelse principes
- Groeien door diep geestelijk onderwijs
- Dienen vanuit een dienstbaar hart
- Geworteld en gegrond in de liefde

“Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan, samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheids Gods” Ef. 3:17b-19.

aankomende agenda

 • event1
  19 januari 2019
  Cursus Spreken voor Vrouwen
 • event1
  26 januari 2019
  FMF Rotterdam City
 • event1
  23 februari 2019
  RAISING YOUNG LEADERS
bekijk de complete agenda