Why stand alone if we can go together?

FMF Leidersdag special 'Switch on your brain' - met Dr. Caroline Leaf

24-05-2017

Dr. Caroline Leaf (USA)

In het kerkgebouw van de New Testament Church IJsselstein City, zal Dr. Caroline Leaf op woensdag 24 mei tijdens twee sessies spreken over het thema “SWITCH ON YOUR BRAIN!”

Tienduizenden levens van mensen zijn veranderd nadat zij door  de wereldwijd bekende neurowetenschapper Dr. Caroline Leaf onderwezen zijn over de kracht van ons denken en de Bijbelse waarheden over onze gedachtenwereld.

Ze doet al meer dan 25 jaar onderzoek naar de relatie tussen het brein en het denkvermogen. In dit onderzoek lag de nadruk altijd op het aanspreken van het brein en zijn mogelijkheden. Ze heeft een grote passie om haar wetenschappelijke kennis over het brein op een simpele en praktische manier te combineren met Bijbelse principes.

Tijdens haar jaren in de praktijk, ontwikkelde ze een hulpprogramma waardoor het vele mensen lukte om hun gedachten en het daaraan gekoppelde gedrag te veranderen. Haar Bijbelse en wetenschappelijk onderbouwde  technieken hebben de levens van honderden patiënten met hersenletsel,  leerachterstanden en emotionele trauma's verbeterd. Ook hielp ze vele duizenden jonge studenten en volwassen met het ontdekken van hun unieke talent.

Volgens Dr. Leaf zijn 87-95% van de ziekten waar we vandaag de dag mee te maken hebben een direct resultaat van ons gedachteleven. Wat we denken heeft effect op onze lichamelijk en emotioneel welzijn.

Haar onderzoeken zijn gebaseerd op de tekst uit Romeinen 12:2: “…Maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw denken……” “Wetenschap is simpelweg een aantoonbare manier om de waarheid van Gods Woord te bewijzen”, aldus Caroline Leaf.

Dr. Leaf spreekt regelmatig in megakerken, zoals die van T.D. Jakes, op conferenties zoals de HillSong Sidney Australia Colour vrouwenconferentie met 16.000 vrouwen en evenementen die gaan over de wetenschap van het denken. Zij heeft haar eigen TV programma en verschijnt regelmatig in verschillende tv-programma’s van anderen, zoals 'Enjoying everyday life' van Joyce Meyer, 'Life Today', 'It's supernatural', 'Ted Talk' en vele andere lokale en internationale programma's. Met haar onderwerpen bereikt ze een groot christelijk en seculier publiek.

In een gezamenlijke samenwerking met Friends for Ministries in Fellowship (FMF) en Pastors Wenzel en Sharon Beukes van NTC IJsselstein City zullen er in mei 2017 twee dagen worden georganiseerd waar Dr. Caroline Leaf zal spreken; voor de leiders van FMF en andere leidersnetwerken en belangstellenden op woensdag 24 mei en voor de gemeente en gasten van NTC IJsselstein City donderdag (hemelvaartdag) 25 mei.

Adres: Duitslandstraat 9 te IJsselstein.

Kosten FMF E 49,50 Inclusief koffie, thee, lekkers en uitgebreid diner.

2 Seminars Dr. Caroline Leaf - 14.00u en 19.00u

Het is belangrijk dat u zich voor deze special aanmeldt! Dit kan via: info@friendsforministries.nl

 

IPS Profetische school met Stephen en Rita Fedele

13-05-2017

Het profetisch echtpaar Stephen en Rita Fedele (USA) zullen in mei 2017 hun eerste IPS International Prophetic School in Nederland beginnen. Tijdens drie zaterdagen zal er in de kerk van NTC IJsselstein City specifiek en gedegen Bijbels onderwijs worden gegeven over het profetische.  

Deze tweejarige opleiding, met de mogelijkheid van een derde jaar mentor programma en praktijkbegeleiding wordt georganiseerd, in samenwerking met FMF (Friends for Ministries in Fellowship). FMF werkt al vele jaren samen met Stephen en Rita Fedele die al meerdere keren tijdens FMF conferenties en speciale bijeenkomsten hun profetische bediening hebben uitgeoefend.  

Stephen en Rita Fedele zijn in Nederland geen onbekenden. Al meer dan 20 jaar zijn zij voor en in vele Nederlandse gemeenten de profetische stem. Hun IPS International Prophetic School wil een nieuwe generatie profeten oprichten op elk niveau van het profetische. Zij willen mannen en vrouwen opleiden vanuit goed en gebalanceerd Bijbels onderwijs. Zij stellen hun 40 jaar persoonlijke en praktische ervaring met het profetische beschikbaar voor de bediening, zoals omschreven in Efeze 4:11-12.  

Het onderwijs is bedoeld voor alle niveaus van leiderschap alsook voor hen die belangstelling hebben voor de verschillende facetten van het profetische. In alle gevallen dient er een aanbeveling te zijn van de lokale voorganger.    

Tijdens het eerste jaar zullen onder andere de volgende onderwerpen worden behandeld:  

· Is profetie voor vandaag? 
· Profetie in het Oude en Nieuwe testament 
· De verschillende niveaus van profetie (gaven en ambt) 
· Tekenen van profetische openbaring 
· Herkennen van de valse profeet 
· Het belang van integriteit en prioriteit bij het profetische 
· Praktijksessies · Q&A (vragen en antwoorden)

Nog even alles op een rijtje:
 
- 3 Zaterdagen Profetisch onderwijs (13 mei, 20 mei en 27 mei 2017)

- Aanvang: 09.30u – 16.00u
· 
- Adres: Duitslandstraat 9 te IJsselstein
· 
- Kosten: € 195 p/p, inclusief koffie, thee, wat lekkers en een uitgebreide lunch


Aanmelding en voorwaarden: info@friendsforministries.nl