Why stand alone if we can go together?

Hans Tims:"Mensen bouwen muren op, doordat ze gekwetst zijn of teleurgesteld"


 

Hans Tims:"Mensen bouwen muren op, doordat ze gekwetst zijn of teleurgesteld"

09-01-2018 door Hendriëlle de Groot

“Het is mijn ervaring dat mensen muren opbouwen, doordat ze gekwetst zijn of teleurgesteld in anderen." Hans Tims, die jarenlang als voorganger werkte en directeur van FMF is, deelt in deze videoserie zijn drie levenslessen, in gesprek met Rik Bokelman. In de derde video is de levensles: je zou geen muren moeten opbouwen.

Mensen hebben volgens Hans vaak te maken met twee leiderschapsstijlen: regeren vanachter muren, of vanuit de hoge hemel. De eerstgenoemde groep is gekwetst in het verleden en trekt een muur op, uit angst dat mensen misbruik zullen maken van hun kwetsbaarheid. “Dat vind ik heel pijnlijk, zo zou het niet moeten zijn." 

 

Voorbeelden zijn er ook in de Bijbel te vinden, zoals in het leven van David en Saul. “Saul was typisch een man die vanachter muren is gaan regeren, zich bedreigd voelde door David.” Ondanks de fouten die hij maakte, wordt David 'man naar Gods hart' genoemd. “Als hij moreel gevangen is, is hij niet de persoon die wijst naar anderen. Uiteindelijk zei hij: 'God, ik heb alleen tegen U gezondigd'.”

Het lijkt logisch, dat je wilt voorkomen dat je bent gekwetst en jezelf niet echt laat kennen. Maar dat is ook een keuze, zegt Hans Tims. Het kan ook voorkomen in een hechte vriendschap. “Ik denk dat het een verkeerde keuze is om te zeggen: ik laat je niet meer toe in mijn leven.” Bitterheid verstoort je persoonlijk geloofsleven en je gebedsleven, zegt hij. En wat als je er nu zelf aan onderdoor gaat? “Je kunt ook denken: ze hebben het mij niet aangedaan, maar ze hebben het God aangedaan.”

Jezus had alle reden om een opgetrokken muur op te trekken, naar Zijn discipelen toe. Hij werd tot drie keer toe verloochend door Petrus. Toch deed hij dat niet. Wat zou Hans adviseren aan mensen die een muur hebben opgetrokken, omdat ze teleurgesteld zijn in mensen of in God? Bekijk het antwoord van Hans Tims in de CIP+ video.

Hans Tims: "Koninklijk denken verrijkt je leven"


Hans Tims: "Koninklijk denken verrijkt je leven"

02-01-2018 door Hendriëlle de Groot

 
Pinkster, evangelisch, reformatorisch. Als christen denken we vaak in naamkaartjes, in denominaties. Maar we zouden het grotere perspectief moeten zien. Koninklijk denken, noemt Hans Tims van Friends for Ministries in Fellowship dat. In deze videoserie deelt hij zijn levenslessen, in gesprek met Rik Bokelman. In de tweede video: wees een 'koninklijk denker'.

“Het koninkrijk is datgene wat Jezus leert. Wat hij kwam doen, is het koninkrijk der hemelen prediken. Een koninkrijk waar God regeert, waar Hij Heer en meester is en dat veel groter is dan ons beperkt denken,” legt Hans Tims uit. Het koninkrijk dat wij in gedachten hebben, is vaak beperkt tot denominaties: pinkster, evangelisch, reformatorisch. Toen de Heilige Geest werd uitgestort, kwamen er drieduizend mensen tot geloof. Daar werd niet gesproken over een denominatie. “De eerste gemeente die was ontstaan, was een fellowship, een gemeenschap. Ze hadden alles gemeenschappelijk. Ik denk wel eens: we moeten terug naar dat koninkrijk.”

Toen hij 19 was, kwam hij een kerk binnen. Hij was niet kerkelijk opgevoed. “Daar zag ik mensen die hun hand opstaken, uitbundig waren. Ik dacht; waar ben ik terechtgekomen? Hier kom ik nooit meer terug.” Dat hij toch terugkwam, was achteraf gezien het werk van de Heilige Geest. “Wat ik zag van de kerk, was niet datgene waarvan ik dacht: daar moet ik ook voor gaan.” Hij zag niet terug in de levens van mensen dat ze gelovig waren.

Als mensen vertelden over het geloof van Jezus, ging hem dat steeds meer fascineren. Hij ging de Bijbel bestuderen en uiteindelijk gaf hij zijn leven ook aan Jezus. “Ik begreep dat het een manier van leven was. Het is net als ademhalen, iets wat natuurlijk is en inhoud geeft aan je leven. Toen ik dat ontdekte, dacht ik: dat is de moeite waard om voor te leven.” Het besef dat Jezus voor hem gestorven was, landde in zijn hart. “Mensen die niet kerkelijk zijn, kan ik goed begrijpen.”

Er is een groot verschil tussen ons denken en 'koninkrijk denken'. Tijdens een internationale conferentie hoorde hij iemand van Wycliffe spreken, bekend om de Bijbelvertalingen in alle talen. Binnen tien jaar tijd kunnen ze alle volken, alle naties, de Bijbel geven. In 2030 is de grote opdracht voltooid, alle mensen hebben de gelegenheid te horen wie Jezus is. “Dat is uiteindelijk waar het om gaat. Dat was een koninklijke conferentie, omdat die mensen elkaar niet beconcurreren, maar de synergie hadden om samen te werken en invulling te geven aan die grote opdracht.”

Hoe kunnen wij als christenen bij dat koninkrijksdenken komen? En als we dat niet doen, wat staat er dan op het spel? “Koninkrijksdenken verrijkt je leven.” Bekijk het antwoord van Hans Tims in de CIP+ video.

Hans Tims: "Het gaat er niet om wie je bent, maar om wie je kent"


15-12-2017 door Hendriëlle de Groot

Status en aanzien is niet alleen belangrijk in het bedrijfsleven, maar ook in de kerk. In deze video bespreekt Rik Bokelman de drie levenslessen van Hans Tims, voormalig voorganger van de Nieuw-Testamentische Gemeente IJsselstein en directeur van Friends for Ministries in Fellowship. (FMF). De eerste les: het gaat er niet om wie je bent, maar om wie je kent. Een les die hij in de praktijk heeft geleerd. “Eerst probeer je indruk te maken en jezelf belangrijk te maken, maar uiteindelijk ga je ontdekken dat dat het niet is. “

“Wat je ziet, is dat vooral voorgangers en mensen met een bepaalde positie in het bedrijfsleven, zichzelf belangrijk maken. Onze belangrijkheid wordt niet bepaald door wie we pretenderen te zijn. We spelen toch een rol. Het mooiste is als je heel dicht bij jezelf kunt komen,” zegt Hans Tims. Volgens hem is het belangrijk om goede mensen om je heen te verzamelen, ook al hebben anderen betere kwaliteiten. “We zijn daar bang voor, stel dat de ander met de eer gaat strijken. Maar het gaat erom dat datgene wat je doet, rendement geeft. Goede leiders brengen leiders voort.”

“Ik heb gewerkt met mensen die veel beter zijn dan ik. Die hebben bijgedragen aan datgene wat in mijn leven tot stand is gekomen. Daar moet je niet bang voor zijn,” zegt Tims. Bang dat hij zijn eigen positie zou verliezen, is hij nooit geweest. “Er zijn altijd mensen die op een bepaalde positie uit zijn. Daar moet je niet te bang voor zijn, maak jezelf ook niet al te belangrijk.”

We vinden aanzien fijn, dat andere mensen tegen ons opkijken. “Maar het gaat niet om onze eer, om wie ik ben. In je leven bouw je een bepaald netwerk op van mensen die zich in dat netwerk bewegen en op bepaalde momenten belangrijk voor je kunnen zijn. Sta open voor de kunde en kennis van anderen. Bovenal is de Here Jezus belangrijk, onze grote Leider en Voorbeeld. Hij is alles voor ons, uiteindelijk gaat het om Hem.”

Karakter vindt hij belangrijker dan bediening, als het gaat om leiders. “Je hebt mensen met een geweldige bediening, van wie je weet dat het karakter haaks staat op wat ze in de bediening laten zien. Dan kan de boodschap fantastisch zijn, maar de persoon is niet iemand die ik adoreer.” Wat kunnen we leren van Jezus, als het gaat om wie je bent? En hoe kan Jezus je bevrijden van het verlangen iets te willen voorstellen in je leven? Bekijk het antwoord van Hans Tims in de CIP+ video. www.CIP.nl  

aankomende agenda

  • event1
    23 november 2018
    FMF LANDELIJKE DAG met Pastor Benjamin Lim
  • event1
    27 oktober 2019
    Cursus Spreken voor Vrouwen
bekijk de complete agenda