Why stand alone if we can go together?

FMF IJsselstein Speciale Dag Vijfvoudige bediening


 

FMF STUDIEDAG: HET BELANG VAN DE VIJF-VOUDIGE BEDIENING

Zaterdag 5 oktober organiseert FMF (Friends For Ministries in Fellowship) in IJsselstein een bijzondere studiedag over het belang van de vijf-voudige bediening.

In de brief aan de gemeente van Efeze spreekt de apostel Paulus over vijf bedieningen die zijn gegeven aan het Lichaam van Christus, voor een specifieke tijd en een specifiek doel;

Tijdens deze studiedag welke wordt geleid door Hans Tims, wordt uitgebreid ingegaan over het hoe en waarom van de vijf-voudige bediening. Alle belangrijke onderwerpen zullen dan ook de besproken worden, terwijl er aan het eind van de dag gelegenheid zal zijn voor het stellen van vragen.

Onderwerpen die onder andere behandeld zullen worden:

 • Vijf-voudige Bediening als Genadegaven
 • Doel van de Vijf-Voudige Bediening
 • Schaduwbeelden van de Vijf-Voudige Bediening
 • Roeping, kwalificaties, bediening en erkenning van de Apostel, Profeet, Evangelist, Herder en Leraar

 

 • APOSTEL
 • Rangorde Apostelen
 • Is de Apostel nog van deze tijd?
 • Apostel en Profeet als fundament

 

 • PROFEET
 • Definitie van een Profeet
 • Verschillende soorten Profetie
 • Profeten in het Oude en Nieuwe Testament

 

 • EVANGELIST
 • Christus DE Evangelist
 • Fillipus, de voorbeeld Evangelist
 • Verschillende soorten Evangelisatie

 

 • HERDER
 • Herders in het Oude en Nieuwe Testament
 • Verantwoordelijkheden van een Herder
 • Valse Herders

 

 • LERAAR
 • Definitie van de Leraar
 • Nieuw Testamentische bediening van de Leraar
 • Niveaus van Leraars

Adres: New Testament Church (NTC IJsselstein), Duitslandstraat 9, IJsselstein

Tijd: van 10.00u – 16.00u (inloop vanaf 10.00u: Registratie, koffie en thee)

Kosten: E 12,50 incl. koffie, thee, lunch en studiemateriaal

               Note: Vrienden van FMF vrij toegang!

Opgaaf (verplicht):info@friendsforministries.nl